Deti s poruchami učenia: Majú šancu na úspešné štúdium!

Máte doma dieťa, ktoré trpí dislekciou či disgrafiou a neviete, kam ho dať na štúdium? Poradíme!
V Bratislave existuje súkromná základná škola zameraná na edukáciu detí s poruchami učenia a správania a v roku 2007 vznikla aj súkromná stredná škola tohto typu. Psychologička Prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD. tu pôsobí ako školský pedagóg a objasňuje, pre koho je takáto škola najvhodnejšia.

Mohli by ste predstaviť vašu školu, ako sa volá a čím je jedinečná?

Je to Súkromná pedagogická sociálna akadémia so sídlom v Ružinove. Má jeden študijný odbor, a to je „sociálno-výchovný pracovník“. Tento študijný odbor je po absolvovaní maturity zameraný buď na prácu do terénu, do sociálno-psychologickej praxe, alebo môžu študenti pokračovať ďalej v štúdiu na vysokých školách, ktoré sú zamerané humanitným spoločensko-vedným smerom. Je to napríklad je psychológia, sociológia, pedagogika, špeciálna pedagogika, manažment, diplomacia, právo. Práve na týchto fakultách sa naši absolventi celkom dobre uplatňujú.

Aké typy porúch učenia zaznamenávate u vašich študentov?

Asi tretina žiakov sú žiaci s problémami v učení, dislekcia, disgrafia, dyskalkúlia. Sú to deti, ktoré sú bystré, šikovné, inteligentné, ktoré ale na niektorých typoch škôl nebudú celkom úspešné. Napríklad gymnázium týmto deťom nesedí, keďže je tam posilnená práve matematika, fyzika, chémia, teda prírodovedné a matematicko-fyzikálne predmety, kde takéto deti častejšie zlyhávajú. Vhodnejší je práve typ školy, ktorý dáva dôraz na osobnostné vlastnosti detí, ich spôsob práce s ľuďmi, prístup k ľuďom, komunikáciu s ľuďmi, riešenie problémov, konfliktov v medziľudských vzťahoch. Tam sa môžu uplatniť aj deti, ktoré by to na odborných, technických školách nezvládli. 

Aká je úspešnosť vašich absolventov v praxi, máte nejakú spätnú väzbu?

Áno, sledujeme svojich absolventov, keďže nie sme na trhu škôl dlho. Teraz máme tretích maturantov. Zhruba tretina išla do praxe a dve tretiny pokračujú na vysokých školách, dokonca aj v zahraničí. 

Máte aj žiakov s poruchami správania?

Spolu s poruchami učenia sa často nabaľuje aj problém hyperaktivity a syndrómu ADHD. Ale sme radi, že s problémami správania sa u nás na škole stretávame menej, že sa netrápime s alkoholom, drogami, agresivitou. Ale nepozornosť, hyperaktivita sa prejavujú. Zdá sa, že žiaci sú potom dobrí v tých povolaniach, kde je práve hyperaktivita prínosom, kde môžu behať, cestovať, telefonovať, manažovať, riadiť, kde nemusia dlho sedieť v kancelárii na stoličke. 

Všetci vaši pedagógovia sú špeciálnymi pedagógmi?

Nie, máme učiteľov s aprobáciami, dávame dôraz na mladých učiteľov. Vekový priemer učiteľov je u nás okolo 30-35 rokov. Mladí učitelia sa vedia viac vcítiť do rozpoloženia 16-18 ročného mladého človeka, vedia ho lepšie pochopiť. Sú dobrí, kvalitní aj ako pedagógovia, ale zároveň majú aj osobnostné, ľudské vlastnosti.

Používaním stránok prevádzkovaných TV JOJ súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.