Nechce vám partner dávať dieťa? Môže ísť o trestný čin!

Ak ste sa vaše manželstvo skončilo a vy svoje dieťa nechcete dávať druhému partnerovi, koledujete si o poriadne problémy. Z priestupku môže byť raz-dva trestný čin.

Porozvodové ťahanice nie sú ničím príjemným ani pre bývalých partnerov, ani pre deti samotné. Mnohí rodičia však vedú vojnu s ex-partnerom práve cez svoje deti. V prípade, keď jeden z partnerov odopiera styk s dieťaťom druhému rodičovi, ide o závažné nerešpektovanie rozhodnutia súdu. Existuje však spôsob, ako zasiahnuť .  V rozhovore nám o tom porozprávala  riaditeľka odboru priestupkov Sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra – JUDr. Jana Vallová, ktorá bola hosťom aj v relácii SUPERMAMA.

Pani doktorka, čo by mal urobiť rodič, ak mu jeho bývalý partner bráni v styku so svojim dieťaťom?

Pokiaľ ide o nerešpektovanie rozhodnutia súdu, ktoré je vykonateľné vo veci určenia styku maloletých s ich zákonnými zástupcami , rodič by sa mal obrátiť na príslušný súd, ktorý vo veci rozhodoval. Súd vyzve druhého zákonného zástupcu, ktorý nerešpektoval takéto rozhodnutie, nariadi ústne pojednávanie. Tam bude súd trvať na dodržiavaní výkonu rozhodnutia.

Ak zákonný zástupca naďalej nerešpektuje rozhodnutie súdu a bráni druhému rodičovi v kontakte s dieťaťom, má štát niekoľko ďalších donucovacích prostriedkov. Za tento priestupok môže uložiť pokutu, aj opätovne. Za určitých okolností však už môže ísť o trestný čin marenia výkonu úradného rozhodnutia.

Aká trestná sadzba mu hrozí?

Hrozí mu trestná sadzba v rozpätí od 1 do 5 rokov.

Čiže ide o veľmi vážnu záležitosť...

Presne tak. Je to veľmi vážna vec a každý by si mal uvedomiť, že dieťa má právo na to, aby bolo vychovávané oboma rodičmi, ak tak súd rozhodne.

Čo ak však dieťa nemá záujem stretávať sa s druhým rodičom, či už je alebo nie je manipulované druhým zákonným zástupcom?

Opäť sa môžu zákonní zástupcovia obrátiť na súd. Súd môže vypočuť aj maloletého aj za prítomnosti pedopsychiatra. To môže poodhaliť príčiny.

Čo ak má jeden z rodičov stanovené, že každý druhý piatok má dieťa dať na víkend druhému rodičovi a dieťa ochorie. Rodič zhodnotí, že dieťa nie je v stave presúvať sa, no druhý z rodičov trvá na tom, aby mu styk s dieťaťom nebol odoprený. Čo má napríklad v takomto prípade rodič urobiť?

Tento problém riešime veľmi často a niekedy sa za tým skrývajú práve dôvody, ako nerešpektovať rozhodnutie súdu. Ak sa to stane raz, dvakrát a je to potvrdené lekárom, tak sa to dá dokázať. Aj rodičia by mali komunikovať a v záujme dieťaťa sa dohodnúť. Bohužiaľ, často to tak nefunguje. Treba si preto odkladať lekárske správy, potvrdenia, viesť si evidenciu neumožnenia styku s dieťaťom, aby sa prípadne bránenie kontaktu s dieťaťom dalo preukázať.

Používaním stránok prevádzkovaných TV JOJ súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.